Bilaget om det å være menneske.
Å være er var er et tabloid om det å være menneske, utformet for LEVE og Stiftelsen Olafs Minnefond. LEVE er organisasjonen for etterlatte etter selvmord. De løfter frem selvmord som et alvorlig samfunnsproblem og med den viktige samfunnsoppgaven stilte de blant annet ut bilaget i Rådhusgalleriet på utstillingen «Gir livet mening».
bilaget gikk ut til 197 000 avis-abonnenter. Det visuelle uttrykket er derfor luftig og enkelt for å skape kontrast fra avisen bilaget kom i. Med et luftig og strukturert design får også tabloidet frem et tungt tema på en frisk måte. Den typografiske løsningen på forsiden og baksiden setter budskapet i fokus. Fargevalg og layout er tilrettelagt for avisproduksjon og lar budskapet snakke for seg selv. Vi valgte å bøye verbet "Å være" som tittel fordi det gjenspeiler organisasjonen, livet og det å være menneske på en god måte, samtidig som den gir rom for egen tolkning. Bilaget stimulerer til refleksjon og dialog mellom mennesker både på privat og offentlig arena, og planter samtidig en tanke som kan leve videre.
Back to top