Löplabbet - innovativt og presist, kombinert med leken løpeglede
Vi skal skape en sterk visuell identitet for Löplabbet der det vitenskapelig tas ut på flater som kan sees på som en del av laboratoriet. På andre arenaer skal vi leke og skape både lyst og glede. Et arbeid vi har påbegynt, og som vi gleder oss til å utvikle mer av.
Back to top